Privacyverklaring

MindBodyLife.nl, gevestigd in Apeldoorn,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

https://www.mindbodylife.nl
De Waterkamer 126
7325HX Apeldoorn

jara@mindbodylife.nl

 

1)  Persoonsgegevens die wij verwerken

MindBodyLife.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • – Naam
 • – E-mailadres
 • – IP-adres
 • – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie
 • – Locatiegegevens
 • – Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • – Internetbrowser en apparaat type

 

2)  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jara@mindbodylife.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

3)  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MindBodyLife.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Versturen van een bericht (Email) wanneer er een nieuw artikel is geplaatst
 • – Zodat je een reactie kunt achterlaten onder berichten op deze website.
 • – Zodat je contact kunt opnemen via het contactformulier.
 • – Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is.
 • – MindBodyLife.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

4)  Geautomatiseerde besluitvorming

MindBodyLife.nl neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MindBodyLife.nl) tussen zit.

 

5)  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MindBodyLife.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Inschrijving nieuwsbrief (naam en emailadres), deze gegevens worden gebruikt om jou te kunnen vertellen dat er een nieuw artikel is geplaatst op www.mindbodylife.nl. De gegevens worden bewaard tot uitschrijving. Uitschrijven kan via de link in de email of door contact met mij op te nemen via jara@mindbodylife.nl
 • Reacties onder berichten (naam en emailadres, IP-adres, naam van je website) Deze gegevens worden gebruikt om je reactie te plaatsen onder berichten. De gegevens worden bewaard zolang je reactie op www.mindbodylife.nl staat. Je kunt verzoeken de reactie te verwijderen via jara@mindbodylife.nl of via het contactformulier op de website.
 • Contactformulier of sturen van email (naam en emailadres, naam van je eventuele website) Deze gegevens worden maximaal zes maanden bewaard en gebruikt om jouw berichten te kunnen beantwoorden of contact met je op te nemen als dat nodig is.
 • IP-adres, Internetbrowser en apparaattype
  Via Google Analytics worden op MindBodyLife.nl gegevens over het surfgedrag verzameld. Hierdoor kan ik mijn website optimaliseren en beslissingen nemen over het aanbod. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.

  Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt. Je kunt de browser-plugin hier downloaden.

 

6)  Delen van persoonsgegevens met derden

MindBodyLife.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MindBodyLife.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Deze bedrijven zijn:

 • Google.  MindBodyLife.nl maakt gebruik van Google Analytics. (zie punt 5)
 • Jetpack. MindBodyLife.nl gebruikt de Plugin van Jetpack, dan kunnen wij gebruik maken van de diensten van WordPress.com
 • MailChimp. Voor het verzenden van de nieuwsbrief en het bijhouden van de mailinglijst.
 • Antagonist. MindBodyLife.nl staat op de server van dit hostingbedrijf

 

7)  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MindBodyLife.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MindBodyLife.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google
 • facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Pinterest

MindBodyLife.nl adviseert om de Privacypolicies van deze bedrijven regelmatig te controleren.

 

8)  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MindBodyLife.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jara@mindbodylife.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . MindBodyLife.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

9)  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MindBodyLife.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jara@mindbodylife.nl